Een overzicht van mijn PAP’s, POP’s en reflecties van september 2012 tot en met juni 2013. De PAP’s en mijn reflecties zijn opgedeeld in twee periodes: van september 2012 tot februari 2013 toen ik stage liep in groep 1/2 op basisschool Menorah in Oosterhout en van februari 2013 tot en met juli 2013 toen ik stage liep in groep 8 van basisschool Menorah.