Een leraar die competent is met betrekking tot het samenwerken met collega´s, levert zijn bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op school, aan goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie.

Vanaf het begin heb ik me bewust open gesteld voor contact met andere docenten. Ik vind het erg prettig om samen te werken met anderen. Ik vind zelf dat ik daar ook goed in ben, omdat ik een sociaal persoon ben. Ik heb ook vrij snel aangegeven aan mijn stagecoach Elise Potter dat ik daar waar nodig wilde helpen bij activiteiten die op school georganiseerd worden.

De eerste activiteit waar ik actief een bijdrage aan heb geleverd was de kinderdisco op 18 januari, bedoeld voor de kleuters van groep 1-2, 3 en 4. Ik heb die avond van zeven tot halfnegen meegeholpen met het schminken van kinderen. Dat was samen met collega’s, maar ook met ouders van kinderen.

Op dinsdag 5 februari werd ik gevraagd om de playbackshow te presenteren die georganiseerd werd voor leerlingen van groep 1-2, 3 en 4. Daarnaast heb ik een poster ontworpen die leerkrachten konden ophangen op school. Voor de playbackshow heb ik samengewerkt met Irmgard Monteiro, leerkracht van groep 3.

Vanaf maart heb ik vaker met collega’s samengewerkt. In groep 8, door mee te gaan naar het Hanzecollege in Oosterhout in het kader van een les techniek. Samen met een derdejaars stagiair van de PABO heb ik leerlingen begeleid en aangestuurd. Later heb ik intensief meegeholpen tijdens het ‘Werkatelier’. Het atelier wordt een aantal keren per jaar georganiseerd voor leerlingen vanaf groep 5. Zij krijgen een aantal workshops aangeboden waaruit ze kunnen kiezen. Ik heb geholpen bij de workshop ‘Kunst’ en bij de workshop ‘Koningskrant’. Bij de laatste workshop heb ik een les interviewtechnieken gegeven. Ik heb die dag ook samengewerkt met Joyce Molewijk, leerkracht van groep 5. Op de dag van de Koningsspelen heb ik als een razende reporter verslag gedaan van die dag. Vooraf had ik nauw contact met Irmgard Monteiro, die coördinator was van de sportdag.

Ik ga in juni ook nog mee op schoolreis met groep 7 en heb aangegeven dat ik graag wil meewerken aan de musical die groep 8 gaat opvoeren aan het einde van het schooljaar. Ook zou ik graag nog een vergadering bij willen wonen en een ouder/kind-gesprek.

Voor de opleiding aan de PABO heb ik samengewerkt met drie medestudenten. Samen hebben we een les bewegingsonderwijs ontworpen voor onze klasgenoten.