Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en in zijn lessen. Je bevordert dat leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen.

Bij de kleuters was er een goed contact tussen de groep en mij. Dat bewijst ook het evaluatieformulier ‘Leerkrachtvaardigheden interactie/relatie’ dat door mijn mentor Erica Spaargaren toen is ingevuld. Hieruit kwam het volgende naar voren: vertrouwen en waarderen: 10 x goed, 2 x op weg, ondersteunen: 7 x goed, 3 x grens goed/op weg, 3 x op weg en uitdagen: 4 x goed, 1x grens goed/op weg, 2 x op weg. Hieruit kan afgeleid worden dat ik individuele leerlingen en de groep complimenteer, er aan hecht hen zoveel mogelijk aan te moedigen. De leerlingen weten dat ze met respect behandeld worden. Ik weet er ook voor te zorgen dat kinderen respect voor elkaar hebben en ze elkaar niet uitlachen.

Sociaal klimaat
Voor de beroepstaak ‘Pedagogisch klimaat’ heb ik me ook verdiept in het klimaat van groep 1/2, maar ben daar later in groep 8 aan voorbij gegaan.  Ik ben me daarna pas gaan realiseren dat je als leerkracht goed op de hoogte moet zijn van het sociale klimaat in een klas, wil je dat je les in een goede sfeer verloopt. Wat bij de kleuters bijna vanzelf ging, ging bij groep 8 compleet mis. Daar gaat mijn leertaak 5 van de Methodische Prakijkbegeleiding ook over. Pas als je weet hoe leerlingen met elkaar omgaan, kun je daar als leerkracht op inspelen. In groep 8 ben ik begonnen met lesgeven, zonder na te gaan met wat voor klas ik te maken had.

Mede daardoor ben ik mijn stage in groep 7 begonnen met het observeren van de groep en de leerkracht en de onderlinge relatie tussen beiden. Bovendien maak ik elke les een leerpunt van het pedagogisch handelen: hoe zorg ik er voor dat ik orde en overzicht hou, zonder nors en onvriendelijk over te komen? Vooral in een van mijn laatste lessen verliep dit erg goed en werkten de leerlingen goed samen. Dat had vooral ook te maken met mijn introductie. Die probeer ik elke les aantrekkelijk te maken, zodat de leerlingen meteen geprikkeld worden. Soms leent de stof zich daar niet voor, maar bij een les spelling over woorden met CH en G, pakte dat in eerste instantie goed uit. Het vervolg verliep wat minder, omdat ik niet duidelijk was in wat ik verder wilde.

Hoewel ik er steeds beter in slag om overzicht te houden en op een prettige manier de les te laten verlopen, blijft dit een punt van aandacht. Dat heb ik ook in een PAP verwoord.