Een leraar die interpersoonlijk competent is, gaat op een prettige manier met de leerlingen in de klas om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

Mijn eerste kennismaking met de kleuters van groep 1/2 ging mij makkelijk af. Dit had vooral te maken met het feit dat ik al gewend was om in een kleuterklas te staan door mijn vrijwillige stage op basisschool De Boemerang in Tilburg. Ik ben dan ook vrij snel begonnen met zelf een les per week te geven. Op het moment dat mijn mentor Alie Bloemen wegviel vanwege ziekte en ik te maken kreeg met een invalster, besefte ik pas dat ik de klas eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Dat heb ik ook verwoord in mijn reflectie over de tweede stageperiode.

Na de herfstvakantie ben ik overgestapt naar de andere kleutergroep. Gedurende deze periode heb ik heel veel met kleuters in kleine groepen gewerkt, waarbij de nadruk op samenwerken lag. Dat deed ik bijvoorbeeld voor mijn les geschiedenis over hunebedden. In overleg met mijn mentor heb ik een aantal kleuters uitgekozen waarvan ik wist dat zij het onderwerp interessant vonden, maar ook de materie aankonden. Ik heb me zelf grondig verdiept in de stof en ben gaan nadenken over hoe ik deze les op een luchtige manier kon overbrengen naar de leerlingen. Daarvoor heb ik onder meer gebruik gemaakt van de tips die aangereikt werden in de workshop Wetenschap en Techniek. Na de kerstvakantie heb ik samen met hetzelfde groepje hunebedden geboetseerd. Het was mooi om te zien hoe goed dat ging en vooral hoe gezellig dat was.

Hoewel het in groep 8 minder goed ging, heb ik ook leuke tijden meegemaakt met de klas. Zo was er het uitstapje naar het Hanzecollege, maar ook tijdens een gymles. Ik heb toen eerst met de jongens alleen gebadmintond en daarna met de meiden. Ik heb zelf actief meegedaan.

Tijdens de werkateliers heb ik bewust gewerkt aan mijn interpersoonlijke competentie door leerlingen aan te sturen en te stimuleren om samen te werken.