Tijdens mijn stage op basisschool Menorah heb ik aan zeven competenties gewerkt die horen bij het beroep van leerkracht op een basisschool. Bij elke taak die een leerkracht uitvoert zet hij een of meer van deze competenties in. Het gaat om de volgende competenties: interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch competent, competent in samenwerken met collega’s, competent in samenwerken met je omgeving en competent in reflectie en ontwikkeling.